Hoe draaitabel maken excel ?

hoe draaitabel maken excel ? Draaitabel Excel voorbeeld, Draaitabel Excel aanpassen, Draaitabel Excel waarden, Draaitabel maken Spreadsheets, Draaitabel Excel gevorderden, Draaitabel Excel verwijderen, Draaitabel maken excel youtube, Wat is een draaitabel Excel

Hoe maak je een Draaigrafiek in Excel?

Een grafiek maken van een draaitabel Selecteer een cel in uw tabel. Selecteer hulpmiddelen voor draaitabellen > analyseren > draaigrafiek. Selecteer een grafiek. Selecteer OK.

Hoe draaitabel invoegen?

Een draaitabel invoegen

  1. Selecteer de cellen waarvan u een draaitabel wilt maken.
  2. Selecteer Invoegen > Draaitabel.
  3. Selecteer onder Kies de gegevens die u wilt analyseren de optie Een tabel of bereik selecteren.
  4. Controleer het celbereik in Tabel/bereik.

Meer items…

Hoe pas je een draaitabel aan?

Klik op de draaitabelrapport. Klik op het tabblad Analyseren in de groep Gegevens op Gegevensbron wijzigen en klik vervolgens op Gegevensbron wijzigen. Het dialoogvenster Gegevensbron van draaitabel wijzigen wordt weergegeven. Klik op Een externe gegevensbron gebruiken en klik vervolgens op Verbinding kiezen.

Hoe draaitabel maken in Excel 2010?

Een draaitabel is een krachtig hulpmiddel om gegevens te berekenen, samen te vatten en te analyseren om vergelijkingen, patronen en trends in uw gegevens te zien. Draaitabellen werken iets anders, afhankelijk van het platform dat u gebruikt om Excel uit te voeren.

Wat zijn draaitabellen in Excel?

Een draaitabel (Nederlandse vertaling van ‘pivot table’) in Excel is een ‘uittreksel’ of ‘samenvatting’ van jouw originele tabel met brongegevens. De draaitabel geeft je snel antwoord op eenvoudige vragen over je tabel, die je anders alleen met ingewikkelde formules zou kunnen beantwoorden.

Wat doet een Pivot Table?

Met behulp van draaitabellen worden eenvoudig allerlei dwarsdoorsneden gemaakt van de gegevens. Draaitabellen worden vooral gebruikt wanneer je in lijsten aantallen en bedragen vast hebt liggen. Draaitabellen worden het meest gebruikt voor het analyseren van verkoop- en afzetcijfers.

Wat kan je met een draaitabel in Excel?

Een draaitabel dankt zijn naam aan het feit dat je enorm gemakkelijk, nl. door te slepen, kolommen en rijen van plaats kunt laten veranderen of kunt filteren. Werken met een draaitabel is alleen zinvol als er daadwerkelijk iets te analyseren valt: een namenlijst in een draaitabel plaatsen heeft geen zin.

Tip 055 image04

Hoe maak je een draaitabel in Excel