Hoe onderhandelen salaris ?

hoe onderhandelen salaris ? Voorbeeldzinnen onderhandelen salaris, Onderhandelen salaris zorg, Secundaire arbeidsvoorwaarden onderhandelen, Onderhandelen salaris onderwijs, Onderhandelen salaris cao, Onderhandelen salaris kinderopvang, Arbeidsvoorwaardengesprek gemeente, Arbeidsvoorwaardengesprek zorg

Hoe kun je het beste onderhandelen over salaris?

Bereid je goed voor op de salarisonderhandeling

  1. Tip 1: zoek uit wat je waard bent en bedenk wat je wilt. …
  2. Tip 2: bepaal je grenzen. …
  3. Tip 3: laat de ander beginnen met een voorstel. …
  4. Tip 4: vertel bij een nieuwe baan niet precies wat je vorige salaris was. …
  5. Tip 5: vergelijk jezelf niet met andere collega’s.

Meer items…

Wat is een acceptabel tegenbod salaris?

Dit is het salaris dat je minimaal voor deze baan wilt hebben. Zet tijdens je onderhandelingsgesprek of in je mail altijd in op een hoger bedrag: je bovengrens. Het is niet vreemd om ongeveer 10% boven het gemiddelde salaris te zitten.

Hoe reageer je op een salarisvoorstel?

Uw aanbod heb ik in overweging genomen. Rekening houdend met mijn huidige salaris en contract, ervaring en de marktstandaard, wil ik u graag een tegenvoorstel doen. U heeft een salaris voorgesteld van [bedrag] per maand. Als tegenvoorstel wil ik voorstellen dit aan te passen naar [bedrag] bruto per maand.

Hoe vraag je om een hoger salaris?

Bereid het gesprek voor

  • Bepaal voor het gesprek waarom je salarisverhoging wilt en hoe hoog het bedrag moet zijn.
  • Vergelijk bijvoorbeeld jouw salaris met dat van collega’s. …
  • Bedenk wat het bedrag maximaal en minimaal moet zijn. …
  • Zet bij al deze bedragen het (bruto) maandsalaris en jaarsalaris op papier.

Hoeveel overbieden salaris?

Accepteer je het eerste bod wel, dan laat je de indruk achter dat je snel tevreden bent. Een goede onderhandelaar dwingt respect af. Overigens is het gebruikelijk om een tegenbod te doen van circa 10% ? 20% bovenop het voorstel. Waak er wel voor dat je niet te hoog inzet.

Hoe reageer je op een loonvoorstel?

Zeg iets positiefs over het bedrijf, het wervingsproces of de functie, om je nog steeds enthousiast te tonen voor de vacature. Vertel daarna waarom je de vacature weigert. Toon bijvoorbeeld aan hoe het gemiddelde loon in de sector hoger ligt, of benadruk dat je vindt dat het salaris niet overeenstemt met je ervaring.

Wat is een redelijke loonsverhoging?

Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een loonstijging van 3 tot 6 procent. Maar ook 5 tot 10 procent komt voor, vooral bij promoties die samenvallen met de (half)jaarlijkse loonstijging.