Hoe ziet een re integratieplan eruit ?

hoe ziet een re integratieplan eruit ? Een re-integratietraject kan natuurlijk nog veel meer facetten omvatten. Dit is afhankelijk van de re-integratiekandidaat en de situatie. Denk dan aan een leerwerkstage, vrijwilligerswerk, psychologische begeleiding, weerbaarheidstrainingen of begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap.Re-integratieplan voorbeeld, re-integratietraject betekenis, Voorbeeld reintegratieplan burnout, Re-integratie verplichtingen werknemer, re-integratie werk, Werkhervattingsplan voorbeeld, re-integreren of reïntegreren, re-integratie te zwaar

Hoe maak je een integratieplan?

Zo is het bij het indienen van het re-integratieplan duidelijk dat je als werkgever aan je verplichtingen hebt voldaan….Deel 1 van het re-integratieplan

  1. De Probleemanalyse (en eventuele bijstellingen);
  2. Het Plan van Aanpak;
  3. De eerstejaarsevaluatie;
  4. Het meest recente oordeel van de bedrijfsarts;
  5. En de eindevaluatie.

10 aug

Hoe verloopt een re-integratie?

Reintegratie eerste spoor – De werknemer gaat weer werken bij zijn huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Reintegratie tweede spoor – De werknemer kan niet meer terecht bij zijn huidige werkgever en krijgt ander ‘passend werk’ bij een andere werkgever.28 sep

Hoeveel uur re integreren?

Samen met uw werkgever moet u er alles aan doen om snel weer aan het werk te gaan. U en uw werkgever moeten daarbij een aantal stappen volgen. Die stappen heten samen re-integratietraject. Een re-integratietraject duurt maximaal 104 weken.

Wat moet er in een re integratieverslag?

Onderdelen van het reintegratieverslag

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen (Bijstelling probleemanalyse);
  • Plan van aanpak;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.

Wat mag niet in Plan van aanpak?

Een plan van aanpak zorgt voor duidelijkheid voor zowel werkgever als werknemer. In het plan mag alleen informatie staan die gerelateerd is aan de re-integratie. Er mag nooit medische informatie in het plan van aanpak staan. Zelfs niet als de medewerker hiervoor akkoord geeft.

Wie schrijft het Plan van aanpak?

Uw werkgever maakt samen met u een Plan van aanpak. Dit doet u uiterlijk 2 weken nadat de bedrijfsarts de Probleemanalyse heeft opgesteld. In het Plan van aanpak staat hoe u zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kunt.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij re integreren?

Verplichtingen werknemer

De werknemer houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak. De werknemer is beschikbaar voor controle bij hem thuis. De werknemer moet passende arbeid aanvaarden. De werknemer moet een opleiding volgen als de werkgever dat nodig acht in belang van de re-integratie.

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

johan e1635853356621