Wat is bestuursrecht ?

wat is bestuursrecht ? Bestuursrecht voorbeeld, Bestuursrecht samenvatting, Bestuursrecht advocaat, Bijzonder bestuursrecht, Bestuursrecht Nieuws, Bestuursrecht gemeente, Bestuursrecht en strafrecht, Bestuursrechter

Wat is het bestuursrecht?

Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Wat is het doel van bestuursrecht?

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Bijvoorbeeld een besluit waarbij een bestuursorgaan een uitkering toekent, exploitatievergunning intrekt of handhavend optreedt.

Waar valt het bestuursrecht onder?

Bestuursrecht gaat over besluiten die te maken hebben met de overheid. Voorbeelden van bestuursrecht zijn uitkeringen, vergunningen, dwangbevel, planschade etc. Indien u het niet eens bent met een besluit van de overheid, bezwaar gemaakt heeft en dat is afgewezen, kunt u een beroep doen bij de bestuursrechter.

Welke wetten vallen onder het bestuursrecht?

Het vreemdelingenrecht, belastingrecht, milieurecht en het ruimtelijk bestuursrecht zijn voorbeelden van onderwerpen die in speciale (bijzondere) bestuursrechtelijke wetten worden geregeld. Je kunt recht onderscheiden in privaatrecht en publiekrecht.

Welke rechter bij bestuursrecht?

Wilt u in beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan, dan bepaalt de wet bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen. Elke rechtbank heeft zijn eigen arrondissement. Bijna elke rechtbank heeft meerdere locaties (zittingsplaatsen).

Wat zijn de 4 rechtsgebieden?

Grotendeels wordt het recht opgedeeld in vijf categorieën: bestuursrecht, staatsrecht, burgerlijk recht, strafrecht en internationaal recht.