Wat is bvo ?

wat is bvo ? Bvo drank, BVO Medisch, BVO bier, BVO gemeente, BVO training, FNO naar BVO, Bvo onderzoek, Verhouding GBO/BVO appartementen

Wat is het verschil tussen VVO en BVO?

Wanneer u een afweging maakt tussen huur of koop is het goed te weten dat in een huursituatie doorgaans wordt uitgegaan van Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO), terwijl in een situatie van koop of nieuwbouw wordt uitgegaan van Bruto Vloeroppervlak (BVO).

Hoe BVO meten?

Het BVO wordt volgens NEN 2580 gemeten. Het vloeroppervlakte wordt gemeten langs de buitenomtrek van de buitenste scheidingsconstructies. Als een binnenruimte grenst aan een andere binnenruimte dan moet er gemeten worden tot het midden van de betreffende scheidingsconstructie.21 sep

Wat is BVO en Go?

Verschil tussen BVO en GBO Het bruto-vloeroppervlakte is dus inclusief dragende muren, vides, gevels en noem zo maar op. Dit geldt ook voor de helft van scheidingsconstructie (binnenmuren). Het gebruiksoppervlakte (GBO) is gelijk aan het bruto-vloeroppervlak minus: dragende binnenmuren en gevels.15 jun

Wat is het verschil tussen BVO en NVO?

Netto Vloeroppervlak (NVO) Het Netto Vloeroppervlak van een gebouw is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, tussen de binnenmuren van de afzonderlijke ruimten. Het NVO is gelijk aan het BVO minus de ruimte voor constructiedelen.

Wat valt niet onder BVO?

– niet tot de bvo worden gerekend: wegen en toegangen, tuinen, buitentrappen en roltrappen, onbruikbare zolders, open galerijen, metalen galerijen voor het onderhoud van het gebouw, platte daken, schuine daken.

Wat telt mee voor BVO?

Bruto-vloeroppervlakte (BVO)

Het BVO is het vloeroppervlakte inclusief alles, gemeten op vloerniveau, dus inclusief gevels, dragende wanden, vides etc. Een woningscheidende muur (muur tussen twee woningen ) telt voor de helft mee bij het berekenen van het BVO.