Wat is consolidatie ?

wat is consolidatie ? Consolidatie betekenis geschiedenis, Consolidatie zorg, Wat is consolidatie medisch, Wat Is consolidatie magazijn, Consolidatie long, Consolidatie Romeinse Rijk betekenis, Consolidatie fractuur, Consolidatie fractuur betekenis

Wat houdt consolidatie in?

Consolidatie betekent het financieel samenvoegen van bedrijven. Dat wordt gedaan om overzicht te hebben over het financiële reilen en zeilen van een groep van ondernemingen die bij elkaar horen.

Wat is betekenis van consolideren?

Iets ergens mee vastleggen, verduurzamen of sterk maken.

Wat is een consolidatie medisch?

Consolidatie is in de geneeskunde een term die wordt gebruikt voor het op elkaar zitten van weefsels, waardoor een hard gedeelte wordt verkregen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij longontsteking, wanneer er consolidatie optreedt na het hoesten, koorts en pijn.

Wat is een ander woord voor consolideren?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: consolideren (ww) : bestendigen, continueren, doorgaan, handhaven, standhouden, verstevigen, vervolgen, voortzetten.

Waarom moet je consolideren?

Het voordeel van consolideren is dat je daarmee overzicht creëert over de totale financiële gang van zaken. Dat maakt het tevens mogelijk om de financiële prestaties of stand van zaken van de onderlinge bedrijven met elkaar te vergelijken.

Is consolidatie verplicht?

Is consolidatie verplicht? In Nederland geldt dat de moederonderneming een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen waarin alle dochterondernemingen zijn opgenomen. Dat is een wettelijke verplichting. Er zijn verschillende bedrijfsvormen, dus of je dient te consolideren hangt af van de vorm van je onderneming.

Wat is geconsolideerd materiaal?

Consolidatie is een proces waarbij sedimenten of bodems onder hun eigen druk inkrimpen. Als eindresultaat kan het sediment uiteindelijk worden omgevormd tot een sedimentair gesteente.

Wat na consolidatie arbeidsongeval?

Wat na de consolidatie? Als de consolidatie rond is, krijg je niet langer een dagvergoeding maar wel een jaarlijkse vergoeding op basis van je blijvende arbeidsongeschiktheid en je basisloon. Als na de bekrachtiging of de uitspraak de arbeidsongeschiktheid verandert, heb je het recht een herziening ervan aan te vragen.

Wat is consolidatie logistiek?

Men spreekt van consolidatie wanneer de rederij of de vervoerder van containers ook partijen goederen, die in volume kleiner zijn dan de inhoud van een container, ter vervoer aanneemt. De vervoerder zal verschillende dergelijke kleine partijen (LCL) bundelen tot hij er 1 container kan mee vullen.

Wat is consolidatie magazijn?

«Consolidatie», of «groupage» van goederen, is het proces waarbij producten in een magazijn worden gereorganiseerd en gegroepeerd voor opslag of transport.