Wat is een schutting ?

wat is een schutting ? Schutting doek

Wat valt onder schutting?

Over het algemeen is een schutting een erfafscheiding tussen twee stukken grond, al dan niet van een andere eigenaar. Met een schutting baken je je eigen stuk grond zo af, dat inkijk meestal niet mogelijk is. Al zijn er vele soorten schuttingen en onderdelen daarvan, waar je wel (gedeeltelijk) doorheen kunt kijken.1 okt

Hoe ver mag een schutting van de erfgrens staan?

Grenst uw tuin inclusief erfgrens aan een openbare weg of openbaar groen gedeelte? Dan moet u de schutting een meter van de erfgrens plaatsen. Als de schutting precies op de erfgrens staat tussen uw tuin en de tuin van de buren, dan ben je samen verantwoordelijk en zul je de kosten en onderhoud moeten delen.

Hoe hoog mag een schutting op de erfgrens zijn?

Hoogte erfafscheiding Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Hoe hoog mag iets boven de schutting uitkomen?

Hoe hoog mag een struik boven een schutting uitkomen? Een struik of haag mag maximaal één meter hoog zijn in de voortuin. In de zijtuin of achtertuin mag deze maximaal twee meter hoog zijn.

Is een schutting ook verzekerd?

Je schutting valt, net als andere vastzittende tuinonderdelen, onder je opstalverzekering. Die verzekering is verplicht bij een hypotheek. Bij stormschade moet je altijd eigen risico betalen. De hoogte van het eigen risico verschilt per verzekeraar, en is ongeveer 250 tot 500 euro.

Wat als de buren geen nieuwe schutting willen?

De wet: vordering tot medewerking. In de wet staat bepaald dat in beginsel iedere eigenaar kan vorderen dat diens buren meewerken aan het plaatsen van een gemeenschappelijke scheidsmuur van twee meter hoog. De scheidsmuur dient op de erfgrens te worden geplaatst.

Waar mag je geen schutting plaatsen?

U mag de schutting direct tegen de erfgrens plaatsen. Als u deze op de erfgrens wilt plaatsen bent u in ieder geval verplicht dit met de buren te bespreken. Beide partijen dienen dan de helft van de kosten te betalen. Zonder toestemming van de buren mag u geen schutting plaatsen.

Is een schutting verplicht?

Plaatsen heg of schutting op erfgrens regels

Beide partijen zijn wettelijk verplicht om de kosten evenredig te delen. Zonder toestemming van uw buren mag u niet zomaar de schutting of heg plaatsen op de erfgrens. Wel mag u ten alle tijden een schutting of heg op uw eigen grond plaatsen.

Wie betaalt de schutting?

Wie moet er betalen voor de schutting? Zoals we hierboven al aangaven, hangt het af van de exacte plaatsing van de schutting wie de schutting en de plaatsing daarvan moet betalen. Wanneer de schutting op de erfgrens staat, zijn de kosten van de aanschaf, bouw en onderhoud voor beide buren.

Hoe hoog mag de overkapping van de buren zijn?

De standaard wetgeving voor het vergunningsvrij bouwen van een overkapping op een rijtje: Je mag niet hoger bouwen dan 3,5 meter. De afstand van de woning tot de overkapping mag niet groter zijn dan 30 meter. Je mag niet binnen 1,0 meter van de erfgrens bouwen, tenzij op die grens een muur staat.

tuin 1