Wat is een sellogram ?

wat is een sellogram ? Sellogram sjabloon, Sellogram voorbeeld, Sellogram koopmotieven, Sellogram voorbeeld product, Sellogram auto, ENN overzicht, Koopmotieven voorbeelden, Wkbbc

Wat is een Sellogram betekenis?

Een methode (die soms grafisch uitgewerkt is) om tot verkoopargumenten te komen; in een sellogram noteert men koopmotieven zoals die door de verkopers en/of vertegenwoordigers verzameld zijn. Bij elk motief bedenkt men een passend verkoopargument.

Waarom gebruik je een Sellogram?

Hulpmiddel voor behoeftebepaling: De sellogram Wage: Verkoopleiding en Verkooporganisatie). Een sellogram geeft een overzicht dat kan worden gebruikt om de eigenschappen die het product of de dienst hebben samen te brengen met de behoefte van de klant.

Hoe maak je een Sellogram?

Het is een matrix waarin je de product- of diensteigenschappen op de verticale as vermeldt en op de horizontale as de koopmotieven van de klant. Op het snijpunt van een producteigenschap en een koopmotief zet je een kruisje als ze met elkaar matchen. Zo doe je dat voor alle eigenschappen en koopmotieven.

Welke koopmotieven zijn er?

Koopmotieven

  • Klantbehoeften. Waar het om draait is de behoefte van de klant. …
  • Koopmotief 1: geld. …
  • Koopmotief 2: zekerheid. …
  • Koopmotief 3: veiligheid. …
  • Koopmotief 4: saamhorigheid. …
  • Koopmotief 5: gemak. …
  • Koopmotief 6: status. …
  • Koopmotief 7: tijdsbesparing.

Meer items…

Wat is Wkbbc?

Eén van de argumentatietechnieken waarbij de verkoper de klant op zijn wens/ behoefte (W) attendeert, de kenmerken (K) noemt van het product die daarop aansluiten en de vertaling in voordelen/betekenis (B) voor de klant aangeeft.

Wat is Behoeftebepaling?

behoeftebepaling = Bij de behoeftebepaling moet je uitzoeken wat de klant precies wil. Wat voor product zoekt de klant?

Wat is de betekenis van KVVB Matrix?

Een methode om behoeften/wensen van de klant af te stemmen op de producteigenschappen is de KVVB-matrix (Kenmerk, Verschil, Voordeel en Bewijs). De KVVB-matrix is dus een handige manier om uw product te ‘analyseren’ en voor uzelf duidelijk te maken waarom de klant zou moeten kopen.

Wat kun je doen om Koopweerstand bij een klant weg te nemen?

De behandeling is eenvoudig toe te passen. U houdt de vinger aan de pols van de klant en als u een negatief signaal hoort bedenkt u het tegenovergestelde woord. U bedwingt uw neiging tot argumenteren en zet messcherp het tegenovergestelde woord om tot een vraag.

Wat wordt bedoeld met Koopmotief?

Alle redenen om over te gaan tot een koop Koopmotieven zijn alle redenen van potentiële klanten om over te gaan tot het aanschaffen van een product. Het draait om rechtvaardiging van de koop, de gevoelens van de potentiële klant en de behoefte van de potentiële klant.

image 2

jsaction=”WFrRFb;keydown:uYT2Vb”>2:24In deze video krijg je een uitleg over het sellogram.Meer informatie: https://www.zaleco.nl/verkooptechniek-het-sellogram/Muziek: Fred …YouTube · ZalecoTube · 22 oct. 2015