Wat is een signaleringsplan ?

wat is een signaleringsplan ? Blanco signaleringsplan, Signaleringsplan voorbeeld, Download signaleringsplan, Signaleringsplan GGZ verplicht, Signaleringsplan stoplicht, Signaleringsplan doel, Signaleringsplan gehandicaptenzorg, Signaleringsplan psychose

Waarin geeft een signaleringsplan inzicht?

Met behulp van het signaleringsplan krijgt u inzicht in de signalen en symptomen die specifiek voor u zijn en de wijze waarop u een dreigende ontregeling kunt voorkomen. Daarnaast geeft het u inzicht in de factoren die u juist behoeden voor een mogelijke terugval.

Hoe maak je een signaleringsplan?

Hoe werkt een signaleringsplan? Het signaleringsplan stel je samen met je behandelaar op. Je leert welke signalen en symptomen in jouw situatie duiden op een terugval. Daarnaast geeft het plan je inzicht in de factoren die je juist beschermen tegen een mogelijke terugval.

Wat is een signaleringsplan verstandelijk gehandicapten?

Een signaleringsplan is een hulpmiddel voor begeleiders en cliënten om dreigende terugval van de cliënt vroegtijdig te kunnen herkennen en erger te voorkomen. Signalen van terugval en bijbehorende interventies worden in oplopende fases van ernst omschreven.28 jul

Wat is een Terugvalpreventieplan?

Aan het einde van een behandeling wordt vaak een terugvalpreventieplan of signaleringsplan gemaakt. In een terugvalpreventieplan ligt de nadruk op het vasthouden van wat iemand heeft geleerd. Iemand legt erin vast wat zijn of haar persoonlijke valkuilen zijn en wat hij of zij het beste kan doen in moeilijke situaties.

Wat is het Crisisontwikkelingsmodel?

Het crisisontwikkelingsmodel biedt handvatten om escalatie van een crisissituatie te voorkomen. In het model worden de fasen behandeld die je kunt doorlopen vanaf het begin van een crisis. Daarnaast staan, bij iedere fase, verschillende houdingen en interventiemogelijkheden.

2 28 Systemen 1 v2