Wat is een slow whoop ?

wat is een slow whoop ? Slow-whoop wie wordt gewaarschuwd, Wat te doen bij slow whoop, Hoe gaat een medewerker bij een ontruiming naar buiten, Wanneer slow whoop, Wat is een voorziening voor ontruiming, Slow whoop geluid Download, Slow-whoop kopen, Slow whoop aansluiten

Wat is de slow whoop voor installatie?

De slowwhoop betekent voor aanwezigen, die niet BHV-er zijn: blijf rustig, volg de aanwijzingen van de BHV-er op en verlaat het pand. Wacht bij het verzamelpunt op verdere instructies. Zowel de automatische brandmelder als de handbrandmelder kan de slowwhoop activeren.

Wie wordt er door een slow whoop gewaarschuwd?

Een slow whoop geluid is een duidelijk herkenbaar en goed hoorbaar geluidssignaal dat in een regelmatig tempo steeds herhaald wordt. Dit luide signaal waarschuwt de werknemers en alle aanwezigen binnen een gebouw dat er snel actie moet worden ondernomen om tot ontruiming van het gebouw over te gaan.

Wat voor soort alarm geeft de slow whoop installatie?

De ontruimingsalarminstallatie geeft aan dat alle aanwezige personen het pand moeten verlaten. Dit kan op verschillende manieren: Luid alarm. Door een toonsignaal (de zogenaamde ‘slowwhoop‘).

Hoeveel decibel slow whoop?

In de norm 2575 staat een aantal eisen omtrent het geluidsniveau. Bij een gewone slowwhoop is de minimale eis in het betreffende deel van het gebouw 65 dB. Hier mag u alleen van afwijken als dit staat aangeven in het programma van eisen. In gebouwen waar mensen slapen, is de minimale vereiste 75 dB bij het hoofdeinde.13 jun

Welk middel gebruik je om de BHV ers te alarmeren?

BHV’ers kunnen worden gealarmeerd via een codeboodschap, via de omroepinstallatie of via een (stil) alarm op oproepontvangers, semafoons of piepers. Sommige bedrijven alarmeren via DECT- of GSM-telefoons of portofoons.

Waarom ramen open bij bommelding?

Zo is het tijdens een bommelding gebruikelijk de ramen en deuren zo veel mogelijk te openen. Op deze manier wordt een eventuele drukgolf bij een explosie zo veel mogelijk afgevoerd en onnodige schade dus voorkomen.

Wat doe je als eerste wanneer de slow whoop af gaat?

Als de slow-whoop af gaat is dit voor BHV’ers het teken dat er een calamiteit is. Verlaat rustig uw werkplek en ga naar het brandpaneel. Als u in alle paniek uw werkplek verlaat, kan dit onnodig paniek en onrust opwekken bij uw collega’s. Het kan voorkomen dat het een valse melding (loos alarm) betreft.

Hoeveel decibel is een alarm?

In de NEN 2575: Ontruimingsinstallaties zijn de eisen over de specifieke geluidsniveaus te vinden. Het alarm met een gesproken woord moet minimaal 60 dB produceren, voor de reguliere sloop whoop geldt 65 dB. En in gebouwen waar mensen ook slapen is minimaal 75 dB bij het hoofdeinde vereist.

fnm 320 srd 1

Slow whoop geluid voor ontruiming