Wat is een stijlfiguur ?

wat is een stijlfiguur ? Wat is een stijlfiguur voorbeeld, Wat is een stijlfiguur in een gedicht, Welke stijlfiguren zijn er, Stijlfiguren, Stijlfiguur synoniem, Stijlfiguren Nederlands, Stijlfiguur vergelijking, Wat is een hyperbool

Wat is een stijlfiguur voorbeeld?

Het gebruik van stijlfiguren is handig wanneer jij een pakkende tekst wilt schrijven of een speech houdt. Voorbeelden van stijlfiguren zijn een metafoor, pleonasme, tautologie en de hyperbool. Een andere veelgebruikte manier om een tekst leven in te blazen is door middel van beeldspraak.

Welke stijlfiguren heb je?

Stijlfiguren

 • Eufemisme, understatement, litotes, hyperbool en prolepsis.
 • Herhaling, tautologie en pleonasme.
 • Enumeratie, woordspelingen, synoniemen, homoniemen en asymmetrie.
 • Tegenstelling, paradox, oxymoron, ironie en retorische vraag.
 • Beeldspraak.

Wat is een stijlfiguur in een gedicht?

Voor een dichter is een stijlfiguur een stuk gereedschap waarmee hij zijn gedicht inhoudelijk, vormtechnisch en klankmatig vorm kan geven. De meest populaire stijlfiguren binnen de hedendaagse westerse poëzie zijn beeldspraak en rijm.

Welke stijlmiddelen zijn er?

Stijlmiddelen en stijlfiguren

 • Anafoor (of repetitio) Een woord wordt aan het begin van zinnen of zinsdelen herhaald. …
 • Anastrofe (of inversie) De gebruikelijke woordvolgorde wordt omgedraaid. …
 • Anticlimax. …
 • Antithese. …
 • Alliteratie. …
 • Apostrofe. …
 • Assonantie. …
 • Asyndeton.

Meer items…

Welke stijlfiguren ken je al?

De tien gekozen stijlfiguren zijn alliteratie, antithese, herhaling, ironie, metafoor, parabool en hyperbool, parallellisme, personificatie, synesthesie en vergelijking.

Waarom gebruiken we stijlfiguren?

De schrijver gebruikt zowel stijlfiguren als beeldspraak om indruk te maken op de lezer. Stijlfiguren worden gebruikt om de lezer bijvoorbeeld te verrassen, te boeien of aan het lachen te zetten.

Is beeldspraak een stijlfiguur?

Beeldspraak is figuurlijk taalgebruik ofwel een stijlfiguur. De gedachte aan iets bepaalds (de referent) roept andere zaken (beelden) in de gedachten op die met de referent een overeenkomst hebben. Deze cognitief ervaren overeenkomst noemt men associatie. Beeldspraak is een vorm van associatie.

Wat is een poëtische schrijfstijl?

Een schrijver heeft een poëtische stijl als hij, net als in de poëzie, veel stijlfiguren en beeldspraak verwerkt in zijn teksten. Het omgekeerde hiervan is de zakelijke stijl. De schrijver zal dan eerder weinig of geen beeldspraak gebruiken. Hij vermijdt typisch literaire woorden.

thumb 1200 1697