Wat is executieverkoop ?

wat is executieverkoop ? Executieveiling, Executieverkoop huis door bank, Executieverkoop woningen, Executieverkoop deurwaarder, Kosten executieveiling huis, Executieverkoop Rotterdam, Executie veiling huis Funda, Openbare verkoop woningen

Wat gebeurt er bij een executieverkoop?

Een executieveiling is een veiling die plaats vindt als een huis gedwongen wordt verkocht. De verkoopprijs ligt meestal ruim onder de woningwaarde en is dus veel lager dan bij ‘gewone’ verkoop. Bij een executieverkoop heb je als woningeigenaar geen invloed op de verkoop van je huis. Je wordt ertoe gedwongen.

Hoe lang duurt een executieverkoop?

Executoriale verkoop woning in schema

Stap: Executiedaden: Termijn:
2. Bevel tot betaling. Minimaal 2 dagen.
3. Proces-verbaal beslag (+ evt. vaststellen notaris verkoop).
4. Inschrijving beslag openbare registers.
5. Betekening beslag aan geëxecuteerde. Binnen 3 dagen na inschrijving.

Nog 14 rijen

Wat kost een executieverkoop?

De kosten van een executieveiling bedragen zo’n 8000 tot 12000 euro. Daarnaast krijg je nog te maken met het feit dat je veel minder voor je woning zult krijgen dan de marktwaarde van je woning. Dit zijn geen echte kosten maar het kost je uiteindelijk natuurlijk wel geld.

Wat is de executiewaarde van een huis?

Vrije verkoopwaarde Voor nieuwbouwwoningen ligt normaliter de executiewaarde rond de 90 procent van de aanneemsom. Dit is inclusief de prijs van eventueel meerwerk. De executiewaarde werd vaak gebruikt voor het bepalen van de maximale hypotheek.

Kan bank verkoop huis tegenhouden?

Bij een opgelopen achterstand op de hypotheek heeft de bank in beginsel het recht van parate executie om het huis te verkopen. Een bank mag niet overgaan tot executieverkoop van het huis wanneer dit misbruik van recht oplevert.

Kun je je huis verkopen aan de bank?

Het is niet mogelijk om uw huis te verkopen aan een bank en erin blijven wonen. Het is wel mogelijk om uw huis te laten herfinancieren door een bank en zo ontvangt u bij overwaarde een deel van deze overwaarde terug.

Kan je een huis verkopen waar beslag op ligt?

Het bewarend beslag heeft tot gevolg dat u als beslagen eigenaar uw woning niet meer kunt verkopen, tenzij met de toestemming van de beslagleggende schuldeiser.

Wie betaalt de veilingkosten?

De veilingkosten betaalt u aan de verkoper.

Wat gebeurt er als de bank je huis verkoopt?

Incasso restschuld hypotheek bij verkoop woning door bank

Kunt u de restschuld van uw woning niet terugbetalen, dan zal de bank met de grosse van de notariële overeenkomst van geldlening (de ‘hypotheekakte’) de deurwaarder beslag laten leggen op uw inkomen, uw inboedel of op uw andere bezittingen.

Hoe bereken je de executiewaarde?

Vaststellen executiewaarde

De executiewaarde wordt vastgesteld aan de hand van een taxatie. Voor bestaande woningen is de waarde gemiddeld 80% tot 85% van de prijs die de woning bij normale verkoop op zou brengen. Bij nieuwbouwwoningen is dit 90% van de woningwaarde.

Is WOZ waarde gelijk aan executiewaarde?

Uw huis heeft niet slechts één waarde. Er is de executiewaarde, overwaarde, economische waarde, vrije verkoopwaarde, onderwaarde, WOZ-waarde. Allemaal zijn ze belangrijk voor het afsluiten van de hypotheek en WOZ-krediet.