Wat is geriatrische revalidatie ?

wat is geriatrische revalidatie ? Geriatrische revalidatie thuis, Geriatrische revalidatie leeftijd, Geriatrische revalidatie vergoeding, Geriatrische zorg, Zorgpad geriatrische revalidatiezorg, Geriatrische zorg betekenis, Geriatrische revalidatie Den Haag, GRZ indicatie

Waarom geriatrische revalidatie?

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Doel is om hen te helpen terugkeren naar de thuissituatie om zo goed mogelijk deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

Wat is de betekenis van geriatrie?

Het specialisme geriatrie richt zich op de diagnostiek en behandeling van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. Het gaat om ziektebeelden die veroorzaakt worden door veroudering, of die sterk door veroudering beïnvloed worden. Daarbij kijken we niet naar één probleem, maar naar de gehele mens.

Hoe lang mag je revalideren?

De duur van uw revalidatie is afhankelijk van uw vraag en aandoening. In samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde wordt bepaald hoe lang u revalideert. De gemiddelde verblijfsduur is 2 tot 6 weken. Afhankelijk van uw situatie kunt u ook revalideren vanuit huis.

Welke problematiek zie je bij de cliënten van de geriatrische revalidatie?

De geriatrische revalidatie richt zich op kwetsbare ouderen met multimorbiditeit die in het ziekenhuis/SEH een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of botbreuk of voor een nieuwe knie of heup, maar nog niet in staat zijn terug te keren naar huis.

Wie is de geriatrische patiënt?

Geriatrische patiënten zijn oudere patiënten met een complex ziektebeeld. Zij hebben meerdere ziekten, hebben vaak stoornissen in het dagelijks functioneren en/of psychosociale problemen. Door de multiproblematiek zijn er veel factoren die bijdragen aan het ontstaan van ondervoeding.

Welke leeftijd GRZ?

In het zorghotel bieden wij geriatrische revalidatiezorg (GRZ) voor met name oudere patiënten. Maar ook patiënten vanaf 18 jaar kunnen hiervan gebruik maken. Het gaat vooral om de ‘belastbaarheid’ van de patiënt.

Welke leeftijd geriatrie?

Beschrijving voor professionals: Er is geen leeftijdsgrens voor verwijzing. Als er problemen spelen op meerdere vlakken, bijvoorbeeld psychisch en lichamelijk, of bij een probleem waarvan de oorzaak onduidelijk is, kan de klinisch geriater een goede analyse maken en een voorstel doen voor behandeling.

Wat zijn geriatrische ouderen?

Geriatrie, ook wel klinische geriatrie, is een medisch specialisme dat zich richt op ouderen die te maken hebben met een combinatie van aandoeningen. Dit kan een verzameling zijn van sociale, psychologische en lichamelijke problemen, die samen zorgen voor een complex ziektebeeld.

Hoe lang mag je in een revalidatiecentrum verblijven?

Vaak gaat het om een tijdelijk bed of herstelbed in een zorginstelling – bijvoorbeeld een verpleeghuis of revalidatiecentrum – in de buurt. U mag daar tot maximaal drie maanden blijven. Het gaat alleen om aansterken en opknappen. Omdat u gebruikmaakt van een tijdelijk bed is revalidatie niet mogelijk.

Wie betaalt revalidatie?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist krijgt u vergoed uit uw basisverzekering als u een verwijzing hebt van uw arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist als u zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen.

Welke indicatie nodig voor revalidatie?

Wanneer u voor uw ziekenhuisopname al in een instelling woonde met verblijf en behandeling, wordt uw revalidatie niet vergoed door uw zorgverzekering. U heeft dan een zogenaamde ZZP9B-indicatie nodig. Het ziekenhuis vraagt deze indicatie voor u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).