Wat is grensoverschrijdend gedrag ?

wat is grensoverschrijdend gedrag ? 7 vormen van grensoverschrijdend gedrag, Wat is grensoverschrijdend gedrag voorbeelden, Seksueel grensoverschrijdend gedrag, Signaleringslijst grensoverschrijdend gedrag, Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag, Grensoverschrijdend gedrag protocol, Grensoverschrijdend gedrag werkgever, grensoverschrijdend gedrag bn’ers

Wat zijn voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag?

Bij grensoverschrijdend gedrag brengt iemand een ander schade toe op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. Dit uit zich bijvoorbeeld in seksuele intimidatie of zelfs seksueel misbruik, pesterijen, discriminatie of agressie. Grensoverschrijdend gedrag kan overal voorkomen, dus ook binnen organisaties en bedrijven.

Wat is nou grensoverschrijdend gedrag?

Wat is Grensoverschrijdend Gedrag? Hieronder vallen ongewenste aanrakingen, onnodige ontkleding, de persoon zonder toestemming betrekken bij seksuele handelingen, aanranding en verkrachting. Geweld door iemand uit de huiselijke kring of uit de familiekring van het slachtoffer.

Hoe herken je grensoverschrijdend gedrag?

Dit kan zich uiten als fysieke of verbale (belediging, scheldwoorden, kwetsende uitingen,?) agressie; – maar ook: iemands werk saboteren; iemand doen falen; de eer opstrijken voor het werk van een collega; weigeren om naar het standpunt van een ander te luisteren; roddelen en kwaadspreken.17 nov

Wat is psychisch grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee de ander schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak wordt toegebracht. Vaak heeft grensoverschrijdend gedrag ook te maken met machtsmisbruik. Dit gedrag kan opzettelijk, maar ook onopzettelijk zijn, zoals een foute grap of onhandige opmerking.15 jan

Hoe ontstaat grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag ontstaat vaak door een machtsverschil, waarbij één van beide partijen geen weerstand kan bieden. Bij grensoverschrijdend gedrag gaat het altijd over hoe iets ervaren wordt. Mensen verschillen namelijk in hun normen en waarden en de daarbij behorende grenzen.

Waar komt grensoverschrijdend gedrag vandaan?

Alcohol, drugs en groepsdruk kunnen een rol spelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Drugs en alcohol zorgen ervoor dat grenzen nog onduidelijker worden. Zowel het herkennen van grenzen bij een ander, als het aangeven van je grenzen wordt moeilijker. Ditzelfde geldt voor groepsdruk.

Waar ligt de grens bij grensoverschrijdend gedrag?

Waar ligt de grens? Van Vlimmeren somt voorbeelden op van grensoverschrijdend gedrag: stalken, dreigen, intimideren, manipuleren, seksueel getinte opmerkingen maken én machtsmisbruik.

Wat valt onder sexueel grensoverschrijdend gedrag?

Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om gedrag of toenaderingen die seksueel van aard zijn en de grenzen van het slachtoffer overschrijden. Dit kan al dan niet fysiek zijn (De Haas, 2012).