Wat is het levensmotto van de christenen ?

wat is het levensmotto van de christenen ? Wat is het christendom, Christendom informatie, Leefregels christendom, Wat geloven christenen, Christendom Wikikids, Wie is de stichter van het christendom, Katholiek of christen, Hoe is het christendom ontstaan Wikikids

Wat is belangrijk in het leven voor christenen?

Christenen geloven in één God maar spreken wel van de drie-eenheid God, Jezus en de Heilige Geest. God is de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest is de Geest van God (zowel de Vader als de Zoon) op aarde en in mensen.

Wat zijn de leefregels van het christendom?

Toen Mozes God om hulp bad, gaf God hem de tien geboden, en we houden ons daar nog steeds aan.

  • ‘U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. …
  • ‘U zult voor uzelf geen beeld maken. …
  • ‘U zult de Naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken. …
  • ‘Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. …
  • ‘Eer uw vader en uw moeder.

Meer items…

Wat is een christelijke levensbeschouwing?

Christenen worden ook wel volgelingen van Jezus Christus genoemd. Zij proberen te leven zoals Jezus dat heeft aangegeven. Het christendom legt daarom nadruk op goed gedrag, mededogen, dienstbaarheid aan de mensheid, geloof in God en geloof in een leven na de dood in het hiernamaals (de hemel).

Wat mag je als christen niet eten?

Onrein voedsel is bijvoorbeeld vlees waar nog bloed inzit, vlees dat afkomstig is van niet-herkauwende dieren met gespleten hoeven of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. Varkens, hazen en konijnen zijn dus uitgesloten.27 jul

Wat zijn de christelijke waarden?

Typisch aan het christendom is immers dat het een aantal specifieke waarden heeft die niet per se tot de universele ethiek behoren, zoals gastvrijheid en vergevingsgezindheid. Christelijke waarden staan bovendien niet los naast elkaar, maar hangen samen, onderling, en met een specifiek mens-, wereld- en Godsbeeld.

Wat zegt het christendom over seks?

?Als je alleen maar bezig bent met seksueel rein zijn, dan is dát de zonde. Want het gaat ten koste van je relatie met God. Maar als je geen oog houdt op wat goed en wijs is om te doen, dan is dat ook zonde. Het zit hem dus niet zozeer in of het wel of niet voor het huwelijk gebeurt.

Wat zijn de 3 belangrijkste kenmerken van het christendom?

Christenen geloven in de Heilige Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest.

Welke levensbeschouwingen zijn er?

Voorbeelden van religieuze levensbeschouwingen zijn christendom, islam, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme. Dit zijn tevens de 5 wereldgodsdiensten. Voorbeelden van seculiere levensbeschouwingen zijn liberalisme, socialisme, feminisme en humanisme.

Wat is verboden seks volgens de Bijbel?

Eeuwenlang stond volgens christenen in de Bijbel dat seks uitsluitend bedoeld was ter voortplanting. Auteurs Linda Dillow en Lorraine Pintus zwijgen daarover als het graf. Zij weten op hun beurt de Heilige Schrift om te toveren tot een ware inspiratiebron voor erotisch genot.

Kunnen christenen varken eten?

Nee, Joden, Christenen en Moslims mogen geen varkensvlees eten omdat het verboden is… De Heer sprak tot Mozes: Maar van de herkauwers of de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten:….