Wat is het sociaal domein ?

wat is het sociaal domein ? Waarom werken in het sociaal domein, Sociaal Domein vacature, Sociaal domein Groningen, Sociaal domein voorbeeld, Wat is sociaal domein geschiedenis, Wat is het sociaal domein gemeente, Sociaal domein Jeugd, Sociaal domein Amersfoort

Hoe ziet het sociaal domein eruit?

Het sociaal domein gaat namelijk over specifieke taken van de lokale overheid. Het gaat over ondersteuning rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De Wmo, participatiewet en schuldhulpverlening vallen ook binnen het sociaal domein. In het sociaal domein gaat het over Doen wat nodig is.15 apr

Welke wetten in het sociaal domein?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. Dit zijn de taken op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet passend onderwijs.

Welke domeinen heeft een gemeente?

In sommige gemeenten omvat het alleen de drie decentralisaties (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet); in andere gemeenten worden ook domeinen als wonen en ruimte, sport en cultuur, onderwijs en kinderopvang, bijstand en schuldhulpverlening en de dienstverlening vanuit de sociale basis (zoals welzijn) tot het sociaal …30 okt

Wat is de transformatie in het sociaal domein?

De overgang van rijks- en provinciale taken en budgetten op het sociaal domein naar de gemeente noemen we de transities. De nieuwe wetgeving die met de transities gepaard zal gaan, stelt de gemeente in staat om inwoners gedurende de gehele levensloop te activeren en ondersteunen.

Hoeveel mensen werken in het sociaal domein?

Toen telde Nederland volgens (de afbakening van) het CBS 47.900 sociaal werkers. De laatste jaren is het aantal gestabiliseerd en ligt het aantal rond de 51.000 medewerkers in de branche Sociaal Werk.

Wat valt er allemaal onder de Wmo?

Gemeenten ondersteunen mensen met een ziekte of beperking en ouderen die thuis wonen. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en dat zij goed mee kunnen doen in de maatschappij. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat is het verschil tussen Jeugdwet en Wmo?

Heb je ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen en meedoen in de samenleving? Dan kun je in aanmerking komen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Kinderen en jongeren tot 18 jaar ontvangen de ondersteuning die zij nodig hebben via de Jeugdwet.

Waar staat je gemeente sociaal domein?

De resultaten van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein worden twee maal per jaar gepubliceerd in de online databank van het CBS, StatLine en op www.waarstaatjegemeente.nl.

Waarom decentralisatie Wmo?

Met de decentralisaties worden de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mensen in de leefdomeinen werk, inkomen, welzijn, zorg en opvoeden en veiligheid. Dit biedt ons de mogelijkheid werk, activering en maatschappelijke ondersteuning beter met elkaar te verbinden.