Wat is indicatie ?

wat is indicatie ? Indicatie voorbeeld, Indicatie betekenis medisch, Een indicatie geven, Indicatiestelling, Indicatie medicatie, Betekenis indicatie medicatie, Indicatie prijs, Indicatie aanvragen

Wat is de betekenis van indicatie?

Indicatie is het Latijnse woord voor ‘aanwijzing’. Het begrip wordt in meerdere contexten en vakgebieden gebruikt: Indicatie (geneeskunde), aanwijzing dat een bepaalde behandeling nodig is bij een bepaalde aandoening. Indicatie (juridisch), aanwijzing dat een bepaalde rechtshypothese correct is.

Wat zijn de medische indicaties?

Een medische indicatie is een bewijs dat uw huisarts of medisch specialist afgeeft. Deze medische indicatie geeft aan dat u bepaalde medische hulp nodig heeft. Een medische indicatie kan ervoor zorgen dat u een hogere vergoeding voor uw behandeling krijgt.

Wat betekent indicatie bij medicijnen?

Geneesmiddelen worden toegelaten voor één of meer indicaties; dat wil zeggen dat een middel is aangewezen bij één of meer specifiek omschreven omstandigheden (klacht of ziektebeeld). Hierbij is ook de manier van gebruiken gespecificeerd.

Wat betekent indicatie vaststellen?

Een aanwijzing, teken of bewijsmiddel dat gebruikt kan worden om te pleiten voor een bepaalde theorie of interpretatie van de gegeven feiten. Een reden of argument om iets te doen, of om een bepaalde conclusie te trekken. In juridische context: een bewijsmiddel, een grond van verdenking.

Wat is een indicatie in de zorg?

Een indicatie geeft recht op zorg in een Wlz-instelling of thuis. De cliënt bepaalt zoveel mogelijk zelf waar en hoe hij zorg krijgt. Hij kan kiezen uit verschillende leveringsvormen thuis of in een instelling. Meer informatie staat op de pagina ‘Leveringsvormen’.

Hoe komt een indicatie tot stand?

Wanneer u of uw naaste zorg nodig heeft dan moet worden vastgesteld welke zorg nodig is en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn. Hiervoor is het aanvragen van een zorgindicatie noodzakelijk. Deze zorgindicatie wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg ? 088-789 10 00).

Welke arts mag verwijzen?

Verwijzing van arts is nodig

Dat kan de huisarts zijn. Ook andere artsen dan de huisarts kunnen verwijzen naar een medisch specialist.

Wie bepaalt medische noodzaak?

Het is aan de zorgverzekeraar zelf om te bepalen hoe hij toetst of aan deze voorwaarde voldaan is.? Voor praktisch gebruik is dit vertaald als ‘medische noodzaak’, door de arts op het recept aan te geven als ‘m.n.’ Maar een verzekerde heeft op grond van de wet dus niet zomaar recht op het merkmiddel als er ‘m.n.’ op …

Waar kan ik een indicatie aanvragen?

Heeft u langdurige intensieve zorg nodig? Dan vraagt u een Wlz-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden.