Wat is infinitief ?

wat is infinitief ? Infinitief werkwoord voorbeelden, Wat is een voltooid deelwoord, Wat is persoonsvorm, Infinitief gaan, Wat is een infinitief werkwoord, Infinitief Engels, Hele werkwoorden lijst, Infinitief van zijn

Wat is een infinitief voorbeeld?

De vorm van de infinitief is onbepaald wat persoon, getal, tijd en wijs betreft. De meeste infinitieven eindigen op -en, sommige op -n. Voorbeelden: lopen, werken, bidden, eten, slapen, gaan, zien, doen, zijn.12 mei 2021

Hoe herken je een infinitief in een zin?

‘Te + infinitief‘ en ‘aan het + infinitief‘ Als voor een werkwoord het woord ’te’ of de woordgroep ‘aan het’ staat, weet je dat het werkwoord een infinitief is.

Wat is het verschil tussen persoonsvorm en infinitief?

Wat is een Infinitief of het Hele Werkwoord? De infinitief is de onbepaalde wijs van een werkwoord, ofwel de vorm die niet vervoegd is naar persoon (dat is namelijk de persoonsvorm) of tijd (voltooid of tegenwoordig deelwoord).

Wat is de stam en de infinitief?

Onder de ‘stam‘ wordt de basisvorm van een werkwoord verstaan, waarvan de vervoegde vormen zijn afgeleid. De stam van het werkwoord is in de meeste gevallen gelijk aan het ‘hele werkwoord’ (de infinitief) minus -(e)n. De stam van lopen is loop, de stam van gaan is ga.12 mei 2021

Is komen een infinitief?

Het werkwoord dat met komen is verbonden, kan zowel in de vorm van een infinitief als in de vorm van een deelwoord verschijnen.

Hoe noem je het hele werkwoord?

Infinitief is een ander woord voor het hele werkwoord. Soms wordt deze vorm ook wel de onbepaalde wijs genoemd. Voorbeelden van infinitieven zijn: gaan, lopen, benoemen, updaten.

Hoe kun je het infinitief vinden?

Een infinitief is het hele werkwoord zoals je het in het woordenboek vindt. Er is nog niets mee gebeurd. De meeste infinitieven eindigen op -en; sommige eindigen op -n. Het kan ook als zelfstandig naamwoord worden gebruikt.

Hoe vind je de stam?

Hoe vind je de stam van een werkwoord? De stam van een werkwoord vind je in nagenoeg alle gevallen door van het hele werkwoord -en af te halen. Wat je na het weghalen van -en overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van houden is houd, de stam van draaien is draai, enz.

data-jsarwt=”1″ data-usg=”AOvVaw3ato0dfF6vahD1w3Fdc2TZ” data-ved=”2ahUKEwj2kYX5x576AhX803MBHVGCDVUQuAJ6BAgxEAU”>2:33Taal: Wat is de infinitief? 5,387 views5.3K views. Apr 26, 2020. 63. Dislike. Share. Save. GBS Lot – Juf Joanna. GBS Lot – Juf Joanna.YouTube · GBS Lot – Juf Joanna · 26 apr. 2020