Wat mogen christenen niet ?

wat mogen christenen niet ? Wat mogen christenen niet eten, Mogen christenen varkensvlees eten, Wat mogen christenen wel en niet eten, Wat mogen christenen niet eten tijdens vasten, Wat mogen Joden niet eten, Mogen christenen tattoos, Wat doen christenen in de kerk, Wat mogen moslims niet eten

Wat zijn de leefregels van het christendom?

Toen Mozes God om hulp bad, gaf God hem de tien geboden, en we houden ons daar nog steeds aan.

  • ‘U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. …
  • ‘U zult voor uzelf geen beeld maken. …
  • ‘U zult de Naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken. …
  • ‘Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. …
  • ‘Eer uw vader en uw moeder.

Meer items…

Wat mogen christenen niet eten of drinken?

Joden, Christenen en Moslims mogen geen varkensvlees eten omdat het verboden is… De Heer sprak tot Mozes: Maar van de herkauwers of de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten:…. Besnijdenis van mannen is verplicht voor de Joden, Christenen en de Moslims…

Wat is verboden seks volgens de Bijbel?

Eeuwenlang stond volgens christenen in de Bijbel dat seks uitsluitend bedoeld was ter voortplanting. Auteurs Linda Dillow en Lorraine Pintus zwijgen daarover als het graf. Zij weten op hun beurt de Heilige Schrift om te toveren tot een ware inspiratiebron voor erotisch genot.7 jul

Wat zegt de Bijbel over alcohol?

De Bijbel wijst alcoholgebruik niet af, maar alcoholmisbruik wel. Wijn komt veelvuldig voor, zowel positief als negatief. Het meest gebruikte argument voor christenen om te drinken is het feit dat de Here Jezus water in wijn veranderde (Johannes 2). In Prediker 9 staat dat je wijn met een vrolijk hart moet drinken.

Wat is een goede christen zijn?

Een christen gelooft dat we ons door de genade van God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, kunnen bekeren, anderen vergeven, de geboden onderhouden en het eeuwig leven beërven. Het woord christen geeft aan dat we de naam van Christus op ons nemen.

Wat is het negende gebod?

‘Gij zult geen valse getuigenis spreken’, luidt de exacte tekst van het negende gebod, onderdeel van De Tien Geboden, door Mozes op de top van de berg Horeb in de Sinaï woestijn in ontvangst genomen. Volgens het boek Exodus was de volledige tekst op twee stenen tafels gebeiteld.

Wat zegt Jezus over het huwelijk?

Gods bedoeling: het huwelijk

‘ Daarom heeft Hij hem een partner gegeven, een gelijke, om mee te leven. In een huwelijk laten zij alles achter van hun oude leven en geven zich volledig aan elkaar, ze worden een eenheid (Genesis 2: 24).

Wat zegt de Bijbel over het eten van varkensvlees?

In de Bijbel staat te lezen dat varkens onrein zijn. Ook eten Joden geen varkensvlees.

Wat zegt de Bijbel over haar?

Deze zegswijze vindt haar basis in het Oude Testament, waar met ‘er zal geen haar van je hoofd ter aarde vallen’ wordt gezegd dat iemand niets zal overkomen, het zal hem goed gaan (1 Sam. 14:45; 2 Sam. 14:11; 1 Kon. 1:52).

Wat staat er in de Bijbel over samen slapen?

Samen is beter dan alleen

De HEER God zei: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. ‘ (?) Toen liet de HEER God de mens in een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep nam Hij een van zijn ribben weg, en Hij sloot het lichaam weer op die plaats.

Welke geloven mogen geen alcohol drinken?

Voorbeelden van religieuze groeperingen die het gebruik van alcohol afkeuren of verbieden zijn de Islam en protestants-christelijke groeperingen zoals de Baptisten en de Methodisten. De Islam stelt dat elke vorm van beneveling ‘haram’ (=slecht voor lichaam en ziel) is.

mini magick20190309 25153 108qr42

data-jsarwt=”1″ data-usg=”AOvVaw2BVSPCTJIfHIHEkGMqg64h” data-ved=”2ahUKEwi27c2Pxp76AhWjT3wKHZMPBFkQuAJ6BAgrEAU”>4:27In deze video beantwoorden we de volgende vraag: “Wat mag je als christen wel en wat mag je als christen niet eten?YouTube · Stronglife · 22 nov. 2019