Wat te doen als je aangereden bent ?

wat te doen als je aangereden bent ? Wat te doen bij schade auto, Wat te doen bij ongeval met blikschade, Wat te doen bij aanrijding, Wat te doen na aanrijding van achteren, Aanrijding gehad, niet mijn schuld, Wat te doen bij aanrijding fietser, Aangereden door auto doorgereden, Verkeersongeval politie

Wat moet je doen nadat je bent aangereden?

Ga eerst zo snel als mogelijk naar de huisarts of de EHBO. Vraag de arts om uw klachten volledig te registreren. Dit is van belang voor het claimen van uw schadevergoeding. Vul vervolgens direct het schadeformulier in en stuur dit zo spoedig mogelijk naar de verzekeraar van de automobilist.

Hoeveel geld krijg je als je wordt aangereden?

Matig letsel maximaal ? 9.000,- Ernstig letsel maximaal ? 21.000,- Zwaar letsel maximaal ? 43.000,- Zeer zwaar letsel maximaal ? 76.000,-

Wie moet schade melden bij aanrijding?

Het is belangrijk dat u een aanrijding of schade altijd direct meldt bij uw autoverzekeraar. Zij kunnen u helpen, en geven u advies in wat u kunt doen bij een aanrijding!

Wat moet je betalen als je iemand aanrijdt?

Ongeluk met een motorvoertuig Dan betaalt die persoon alle schade. De bestuurder van het motorvoertuig betaalt bijna altijd minimaal 50% van de schade. Ook als het ongeluk uw schuld was. De rest van de kosten wordt zo verdeeld dat de partij met de meeste schuld het meest betaalt.

Hoeveel tijd om schade te melden?

Meestal staat in de polisvoorwaarden van de autoverzekering dat je binnen drie dagen na de aanrijding of ongeval de verzekeraar op de hoogte moet stellen. Je kunt wel alvast contact opnemen met een schadehersteller voor een afspraak voor reparatie. Deze moet wel aangesloten zijn bij je verzekeraar.

Wat heb je nodig om schade te melden?

Om de schade zo goed mogelijk te kunnen beoordelen is het voor de verzekeraar van belang dat je het schadeformulier zo compleet en nauwkeurig mogelijk invult. Verder kun je nog bewijsstukken meesturen, zoals foto’s van de schade, aankoopbewijzen of bankafschriften of garantiebewijzen.

Waar heb ik recht op na een aanrijding?

Jij krijgt na een aanrijding met materiële en immateriële schade te maken. Er is één schadepost voor de immateriële schade: het smartengeld. Je krijgt deze vergoeding voor het leed dat je ervaart na de aanrijding. De emotionele schade: de pijn, het verdriet en je (tijdelijk) verminderde levenslust.

Hoeveel schadevergoeding na aanrijding?

Hoeveel schadevergoeding na ongeval of ongeluk u kunt claimen, is vooral afhankelijk van hoeveel extra kosten u moet maken. Alle kosten die u zonder het ongeval niet had gemaakt, kunt u bij de aansprakelijke partij claimen. Alle mogelijke schade die is veroorzaakt door de schuld van een ander, moet worden vergoed.

Is het verplicht schade te melden?

Je bent verplicht om schades te melden waarbij een tegenpartij betrokken is, bijvoorbeeld bij een aanrijding. Je meldt de schade door samen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Je stuurt het schadeformulier vervolgens naar de autoverzekeraar, die hiermee kan beoordelen wie schuldig is.

Hoelang heb je de tijd om schade te melden?

Wanneer je te maken krijgt met schade, heb je volgens de wet 3 jaar de tijd om dit bij ons te melden. Na deze periode heb je geen recht meer op een vergoeding.

Wie moet schade betalen?

In beginsel gaat men er vanuit dat iedereen zijn of haar eigen schade draagt. Wanneer je bijvoorbeeld schade lijdt aan eigen bezittingen, dan wordt je geacht zelf de rekening te betalen en voor eventuele reparatie of vervanging te zorgen.

bigstock Low Angle On Car In Front Of C 305005831