Wat te doen bij seksuele intimidatie op de werkvloer ?

wat te doen bij seksuele intimidatie op de werkvloer ? Seksuele intimidatie wat te doen, Grensoverschrijdend gedrag werkvloer, Klacht seksuele intimidatie, Seksuele intimidatie door baas, Wat te doen bij ongewenste intimiteiten in de zorg, Seksuele opmerkingen op het werk, Stellingen over seksuele intimidatie, Seksuele intimidatie school

Wat te doen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op werk?

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen

  1. Stel duidelijke omgangsregels of gedragsregels op. …
  2. Gebruik een stappenplan of protocol voor incidenten van grensoverschrijdend gedrag. …
  3. Stel helder beleid op over grensoverschrijdend gedrag. …
  4. Maak medewerkers actief alert op grensoverschrijdend gedrag.

Meer items…

Wat te doen bij intimidatie op het werk?

Wat kunt u doen als werknemer? Als u te maken krijgt met pesten of intimidatie op het werk dan dient u een officiële klacht in bij uw werkgever. De werkgever is verplicht om de klacht in behandeling te nemen en maatregelen te nemen. Zo nodig kan de werkgever actie ondernemen richting de dader.

Wat is seksuele intimidatie op de werkvloer?

Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel-getint gedrag (verbaal, nonverbaal of fysiek) in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren.

Hoe ga je om met seksuele intimidatie?

Tips

  1. Geef de dader duidelijk te verstaan dat hij (of zij) moet stoppen.
  2. Houd schriftelijk bij wat er gebeurt.
  3. Ga na of anderen ook last van de dader hebben (gehad). …
  4. Als je niet zeker weet of je te maken hebt met ongewenste intimiteiten, kun je het gedrag van een collega het best bespreken met iemand die je vertrouwt.

Meer items…

Wat te doen bij melding grensoverschrijdend gedrag?

Wat te doen bij een melding/klacht over grensoverschrijdend gedrag? Als er melding/klacht binnenkomt is het inschakelen van een externe klachtencommissie en/of een onderzoeksbureau soms een verplichting en dan ook de juiste stap indien het gaat om een ernstige en complexe klacht.

Kun je aangifte doen van intimidatie?

Aangifte van bedreiging of intimidatie doe je als iemand je bedreigt met de dood, met ernstig letsel, verkrachting of aanranding. Je kunt op verschillende manieren bedreigd worden. Bijvoorbeeld op werk, op straat of via social media.

Is intimidatie strafbaar?

Veel intimiderend gedrag is al strafbaar. Denk daarbij aan bedreiging en stalking. Intimidatie door het gebruik van persoonsgegevens is in de praktijk vaak niet strafrechtelijk aan te pakken.

Hoe herken je sexuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is: opmerkingen, gebaren en handelingen die een seksueel karakter hebben en die het slachtoffer als ongewenst ervaart. Denk aan seksueel getinte opmerkingen of berichten, iemand vastpakken, aanranding en verkrachting.

Hoe herken je seksuele intimidatie?

Signalen van seksuele intimidatie ? de agressor

Vraagt herhaaldelijk om dates. Maakt seksueel getinte opmerkingen of grapjes, waaronder opmerkingen over het uiterlijk of genitaliën. Maakt regelmatig opmerkingen over iemands geslacht of seksuele geaardheid. Raakt iemand anders of zichzelf aan op een seksuele manier.